RC XXL - Aerovleky

Súťaž: Holíč - 27.06.2015 (23/1) - Letisko Holíč

Hárky

Hárky:

Súťažiaci:
Kolá:

Pilot: Číslo: Meno & priezvisko:

Kolo Úloha Výsledok Body Pristátie Penalizácia Súčet
1. A: Termika Čas: min. sec.
B: Prelety Prelety:
2. B: Prelety Prelety:
A: Termika Čas: min. sec.
  Celkovo:


Identifikačné údaje súťažiaceho:

Priezvisko:
Meno:
Klub:
Licencia:
E-mail:
Mobil:
Model: číslo 1 číslo 2
Názov:
Rozpätie: mm mm
Dĺžka: mm mm
Hmotnosť: g g
Vysielač: číslo 1 číslo 2
Typ:
Frekvencia:
(kanál)